Gezonde gewoontes

15 tips voor meer evenwicht in een hectisch leven De dag helder beginnen Denk aan je ademhaling Let op je lichaam en zijn signalen Stel redelijke doelen Wees je bewust waar je mee bezig bent Houd je met één ding tegelijk bezig Neem de tijd om helder na te denken Spreek weloverwogen Streef naar het […]

ERG Theorie als antwoord op Maslow

De Amerikaanse psycholoog Clayton Alderfer heeft de behoeftepiramide van Maslow als basis genomen voor zijn ERG theorie. Hij stelt dat mensen kunnen terugvallen naar een behoeftecategorie in een lager niveau, ook al was dit niveau eerder al bevredigd. Van daaruit kunnen mensen weer verder opklimmen naar een hoger gelegen niveau. Waar Maslow vijf niveaus van […]

Ontkooi jezelf

De ontkooide mens: Moed doet goed, moed voelt goed Ik ben een inspirerend boek aan het lezen van Hans Peter Roel: De ontkooiing – Kom uit je comfortzone! uit 2012. Het woord ontkooien ontstond nog niet, dat heeft hij zelf bedacht. Als ontkooide mens voel ik geestverwantschap. De mooiste introductie van zijn betoog tref ik […]

Competentie en zelfvertrouwen

In sportwedstrijden wordt meestal gestreden om de eerste plaats, om wie de beste prestatie kan neer zetten. Vaak gaat dit gepaard met de drang om beter te willen zijn dan de ander, de ambitie om de beste te (willen) zijn. In ieder geval is er zelfvertrouwen voor nodig! Wie competent is, is bekwaam en deskundig […]