Overtuigingen en mindset

Wij gedragen ons altijd op basis van onze overtuigingen, vooral wat we over onszelf geloven. Overtuigingen werken als filters, die de informatie die niet bij onze overtuiging past wegfilteren. Dit gaat grotendeels onbewust, zodat we de wereld om ons heen heel selectief waarnemen. We geloven niet wat we zien; we zien wat we geloven. Overtuigingen […]

Hoe we zelf ruis in de communicatie veroorzaken

Ga niet uit van veronderstellingen Mensen hebben de neiging om bij alles wat er in hun leven gebeurt, uit te gaan van veronderstel­lingen. Het probleem daarvan is dat we geloven dat deze aannames waar zijn, zonder dat verder te onderzoeken. Ongemerkt maken we onszelf van alles wijs. Bijvoorbeeld wat anderen (zullen) doen of denken en […]

15 Gezonde tips (vervolg)

15 Tips om in balans te blijven in hectische tijden (vervolg) De dag helder beginnen Denk aan je ademhaling Let op je lichaam en zijn signalen Stel redelijke doelen Wees je bewust waar je mee bezig bent Houd je met één ding tegelijk bezig Neem de tijd om helder na te denken Spreek weloverwogen Streef […]

Gezonde gewoontes

15 tips voor meer evenwicht in een hectisch leven De dag helder beginnen Denk aan je ademhaling Let op je lichaam en zijn signalen Stel redelijke doelen Wees je bewust waar je mee bezig bent Houd je met één ding tegelijk bezig Neem de tijd om helder na te denken Spreek weloverwogen Streef naar het […]

De behoefte aan veiligheid

Onze inwendige alarmcentrale: veilig of onveilig Als mens ontwikkelen we in de loop van ons leven steeds meer vooropgestelde ideeën. Daarmee creëren wij een beeld van hoe de wereld eruit ziet, de werkelijkheid om ons heen op basis van onze persoonlijke waarneming, vanuit ons eigen unieke perspectief. Daarnaast voeden we onze mindset met diverse bronnen, zoals […]

De valkuilen van faalangst en perfectionisme

Het belangrijkste kenmerk van een perfectionist is faalangst. Dat leidt tot vermijdingsgedrag: alles wat lijkt op een mislukking, afwijking, misstap of vergissing dient hoe dan ook vermeden te worden. Want dit zijn de dingen waar hij bang voor is. De starre, rechtlijnige weg (fixed mindset) Falen, mislukken, afwijken, vergissingen begaan horen echter tot de realiteit […]

Mindfulness of aandachtstraining

Mindfulness is niet zweverig Mindfulness heeft een positief effect op de delen van je brein die te maken hebben met focus en concentratie. Je concentratie neemt toe. Maar het heeft ook een positief effect op je zelfbeheersing, je empathisch vermogen en je emotionele balans. Je wordt dus veerkrachtiger, bent meer gefocust en open en je […]