Het aanleren van vaardigheden en gewoonten

De eerste keer dat je een nieuwe vaardigheid uitprobeert, voelt dat onhandig en moeilijk. Je moet je aandacht helemaal bij je taak houden om geen fouten te maken. Als je het voor de tweede keer probeert, gaat het vaak al ietsje makkelijker. Het voelt misschien nog niet zo, de vooruitgang kan zo klein zijn dat […]

De behoefte aan veiligheid

Onze inwendige alarmcentrale: veilig of onveilig Als mens ontwikkelen we in de loop van ons leven steeds meer vooropgestelde ideeën. Daarmee creëren wij een beeld van hoe de wereld eruit ziet, de werkelijkheid om ons heen op basis van onze persoonlijke waarneming, vanuit ons eigen unieke perspectief. Daarnaast voeden we onze mindset met diverse bronnen, zoals […]

De valkuilen van faalangst en perfectionisme

Het belangrijkste kenmerk van een perfectionist is faalangst. Dat leidt tot vermijdingsgedrag: alles wat lijkt op een mislukking, afwijking, misstap of vergissing dient hoe dan ook vermeden te worden. Want dit zijn de dingen waar hij bang voor is. De starre, rechtlijnige weg (fixed mindset) Falen, mislukken, afwijken, vergissingen begaan horen echter tot de realiteit […]

Ontkooi jezelf

De ontkooide mens: Moed doet goed, moed voelt goed Ik ben een inspirerend boek aan het lezen van Hans Peter Roel: De ontkooiing – Kom uit je comfortzone! uit 2012. Het woord ontkooien ontstond nog niet, dat heeft hij zelf bedacht. Als ontkooide mens voel ik geestverwantschap. De mooiste introductie van zijn betoog tref ik […]

Zelfvertrouwen begint bij zelfwaardering

Zelfwaardering betekent: Dat je jezelf als een waardevol mens ziet, zoals je bent. Dat je beseft dat je net als ieder ander mens tekortkomingen hebt en fouten maakt, en dat dit ok is. Dat je tevreden bent met de dingen waar je gemiddeld in bent. Dat je blij bent met je sterke kanten en daarvan […]