Gezonde gewoontes

15 tips voor meer evenwicht in een hectisch leven

 1. De dag helder beginnen
 2. Denk aan je ademhaling
 3. Let op je lichaam en zijn signalen
 4. Stel redelijke doelen
 5. Wees je bewust waar je mee bezig bent
 6. Houd je met één ding tegelijk bezig
 7. Neem de tijd om helder na te denken
 8. Spreek weloverwogen
 9. Streef naar het optimale in plaats van het maximale
 10. Handel weloverwogen
 11. Accepteer dat je af en toe ook minder leuke taken of klussen te doen hebt
 12. Neem geregeld minipauzes
 13. Beloof alleen wat je kunt nakomen
 14. Zorg voor dagelijkse regelmaat
 15. Geniet ook van de kleine dingen

Gezonde gewoonte 1. Begin je dag op een heldere manier

 • burnoutHoeveel uur slaap heb je nodig om uitgerust wakker te worden?
 • Gun je jezelf voldoende tijd om in slaap te komen?
 • Heb je de belangrijkste dingen voor morgen voldoende voorbereid?
 • Is de tijd tussen opstaan en vertrek uit huis lang genoeg om onverwachte problemen op te lossen?
 • Zijn er duidelijke afspraken met huisgenoten?
 • Is er steun van huisgenoten bij onverwachte zaken?
 • Hoe begint de dag? Met rust en overzicht?

 


Gezonde gewoonte 2. Denk aan je ademhaling

 • Neem een rechte houding aan en probeer je adem te laten zakken naar je onderbuik. Je voelt dat je buik opbolt, wanneer je je handen erop legt. De buikademhaling zorgt voor meer ontspanning en voor meer vitaliteit. Het denken wordt helderder.
 • Adem gemiddeld twee keer zo lang uit als in.
 • Houd nadat je hebt uitgeademd een ogenblik rust.

Gezonde gewoonte 3. Let op je lichaam en zijn signalen

 • relax-2Luister naar de signalen van het lichaam; neem voldoende rust, beweging, slaap, ontspanningsoefeningen.

Gezonde gewoonte 4. Stel redelijke doelen

 • Zet 5 mislukkingen en 5 successen op een rij.

Voorbeeld: ik heb het tentamen met een voldoende afgerond omdat ik op tijd begonnen ben met studeren. Zo kun je misschien een patroon ontdekken.

 


Gezonde gewoonte 5. Wees je ervan bewust waar je mee bezig bent

 • Waar doe ik?
 • Waar gaat dit heen?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Hoe ga ik dit bereiken?

Gezonde gewoonte 6. Houd je met één ding tegelijk bezig

 • Vermijdt multitasken. Neem op tijd rust en vraag niet teveel van jezelf.

Gezonde gewoonte 7. Denk helder na

Een paar tips om helder na te denken:

 • to-do-nothingVertraag het tempo
 • Verzamelen en sorteren van doelen, wensen en middelen.
 • Onderscheid maken tussen doelen, wensen en middelen.
 • Een to-do lijst maken.
 • Prioriteiten stellen

Wat verder kan helpen wanneer je stagneert in de denkproces:

 • Opruimen van je bureau.
 • Je gedachten al lopend in je kamer hardop uitspreken.
 • Op een vel papier je gedachten in een mindmap zetten.
 • Thee, sapje drinken.
 • Kleine wandeling maken
 • Dutje doen. Dit kan bijdragen aan de ordening van gedachten.

Gezonde gewoonte 8.Spreek weloverwogen

 • Bondig in plaats van omslachtig.
 • Gestructureerd in plaats van chaotisch.
 • Levendig in plaats van monotoon.
 • Eenvoudig in plaats van gecompliceerd.

Wat is een bezonnen manier van spreken?

 • relaxLuister bewust met aandacht.
 • Ga na of je het goed begrepen hebt.
 • Durf vragen te stellen!
 • Verwijs naar iets dat eerder gezegd is.
 • Maak geen insinuaties of verwijten die de ander kunnen kwetsen.
 • Blijf bij het thema.
 • Stel geen retorische vragen.
 • Ga niet dramatiseren of bagatelliseren.
 • Richt je op een mogelijke oplossing.
 • Ga niet te lang door met het gesprek.
 • Kom de ander tegemoet.
 • Denk na over de manier waarop jullie communiceren, dus los van de inhoud.
 • Neem op tijd pauzes, haal adem, voorkom een monoloog of een waterval van woorden.
 • Probeer tussentijds tot een balans of een samenvatting te komen.
 • Bij een impasse of een ongewenste ontwikkeling van het gesprek kun je voorstellen om dit op een ander tijdstip voort te zetten. (Vraag om een time out.)
 • Je kunt een gesprek ook beëindigen met met de conclusie dat je het oneens bent met elkaar.
 • Bedank je gesprekspartner altijd, hoe het gesprek ook verloopt.

Lees hier het vervolg: tips 9 t/m 15.