De vijf inzichten – De wereld in ons hoofd

eerste inzichttweede inzichtderde inzichtvierde inzichtvijfde inzicht

Bron: de Vier Inzichten, Ruiz, en Het Vijfde Inzicht

Het eerste inzicht

Wees onberispelijk in je woorden  – Be impeccable with your words

‘Bedenk eens hoe vaak je hebt geroddeld over degene van wie je het meest houdt om steun voor jouw standpunt te krijgen. Maar jouw mening is alleen jouw zienswijze. Jouw mening komt voort uit je overtuigingen, je ego, je persoonlijke beeld van de werkelijkheid. Als we onberispelijk in onze woorden worden, zal onze geest geleidelijk aan worden gereinigd van al het emotionele gif en zullen we anders gaan communiceren in onze relaties.’

vier-inzichtenDit inzicht gaat feitelijk over de macht van het woord en hoe je dat in jezelf kunt gebruiken en misbruiken. Spreek met integriteit. Zeg alleen wat je echt meent. Spreek niet slecht over jezelf of over anderen. Veel mensen onderschatten de kracht van woorden.

Wat je denkt en zegt creëert jouw eigen werkelijkheid, maar kan deze ook vernietigen. Wees je bewust hoe krachtig taal is op je denken en gedrag. Train jezelf om steeds “onberispelijker” te denken en praten.

Hierdoor reinig je jezelf van een groot deel van het gewone emotionele gif dat mensen naar elkaar toe verspreiden. Zo verminder je het leed dat je onbewust aan jezelf en aan anderen toebrengt. Probeer eens een dag niet te roddelen of iemand in een wat kwaad daglicht te stellen, dan begrijp je dat het niet zo eenvoudig is om te doen. Maar oefening baart kunst.

Zeg en denk geen dingen die tegen jezelf zijn gericht. Zorg dat wat je zegt gericht is op het goede, het mooie, het opbouwende, het liefdevolle, het positieve. Besef steeds meer dat jouw mening niet meer is dan dat: de door jou ingekleurde zienswijze.

Woorden staan symbool voor iets, maar iedereen vat dit symbool op zijn eigen manier op, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Gebruik woorden dus zorgvuldig. Stop met geroddel, gemanipuleer of achterbaks geregel.

Het tweede inzicht

Vat niets persoonlijk op – Don’t take anything personally

‘Als je er een gewoonte van maakt om je niets persoonlijk aan te trekken, hoef je geen belang meer te hechten aan wat anderen doen of zeggen. Je zult alleen op jezelf moeten vertrouwen om tot verantwoorde keuzes te komen. Je bent nooit verantwoordelijk voor wat anderen doen, je draagt alleen verantwoordelijkheid voor jezelf. Als je dit begrijpt en dingen dus niet meer persoonlijk opvat, kun je nauwelijks meer worden geraakt door de willekeurige meningen of daden van anderen.’

Als mensen iets negatiefs tegen of over je zeggen, wordt dit ingegeven door iets negatiefs in hunzelf. Dit heeft niets met jou te maken, je kunt het naast je neerleggen. Als mensen iets positiefs tegen of over je zeggen, kan dat zijn omdat ze zich daar zelf beter door voelen. Ga uit van je eigen kracht en je eigen oordeel, dat is het enige dat werkelijk telt. Als iedereen inzicht 1 zou toepassen, zou deze regel niet eens nodig zijn.
Wanneer je dingen persoonlijk opvat ga je er eigenlijk van uit dat de ander jouw wereld kent. En dat is niet zo, zoals jij ook de ander zijn of haar wereld niet echt kent. Ook als je je minder snel identificeert met jouw gedachten (alsof ze echt waar zijn) doe je jezelf een enorm groot plezier.

Dit inzicht kan enorme vrijheid geven. Wat een ander over jou zegt, zegt in de eerste plaats iets over hem of haar. Iedereen is de hoofdpersoon in zijn eigen film/droom en speelt bijrollen in andermans film/droom. Aangezien iedereen op zijn eigen unieke wijze naar de wereld kijkt, kan eenzelfde gebeurtenis op verschillende wijze worden ervaren en daardoor ontstaan verschillende films. Daarom heeft het geen zin om iets persoonlijk op te vatten omdat jij niet in het hoofd en hart van de ander kunt kruipen en daardoor niet via zijn ‘film’ kunt ervaren wat die ander nu precies wou overbrengen.

Er is dus altijd ruis en reflectie. Door verschillen in achtergrond (opvoeding, woonplaats, overtuiging, religie, waarden enz.) neemt iedereen de wereld op zijn eigen manier waar. Ook jij wordt waargenomen en de ander vormt zich een beeld van jou. Dit beeld BEN jij echter niet, ook daarom heeft het geen zin om iets persoonlijk op te vatten.

Het derde inzicht

Ga niet uit van veronderstellingen – Don’t make assumptions

In plaats van aannames te maken kun je beter open vragen stellen. ‘Bijna alle drama en verdriet in je leven is veroorzaakt door uit te gaan van veronderstellingen en het persoonlijk opvatten van woorden en daden. Omdat we iets niet begrijpen, bedenken we iets, iets wat het zou kunnen betekenen, en als de waarheid dan aan het licht komt, blijkt onze veronderstelling nergens op te slaan. Daarom is het altijd beter om vragen te stellen dan om uit te gaan van veronderstellingen.’

4-inzichtenHoe je een situatie interpreteert is de basis van je reactie. Als iemand te laat is kunnen daar 100 redenen voor zijn of zelfs geen enkele reden. Of jij denkt dat iemand je vergeten is, een ongeluk heeft gehad, aan het vreemdgaan is of een loopje met je neemt bepaalt nogal wat je denkt, voelt en hoe je reageert als die ander uiteindelijk de deur binnen komt. Die ander heeft uiteraard geen idee wat er in jou omgaat.

Het is interessant hoe de menselijke geest werkt. We hebben de behoefte alles te rechtvaardigen, uit te leggen, te begrijpen en kloppend te maken om ons maar veilig te voelen. Terwijl als je het leven vaker bekijkt vanuit verwondering, nieuwsgierigheid en met een open en blanco mind je zult merken dat al je relaties positief veranderen.

Denk niet voor anderen, dat kunnen ze beter zelf doen. Ga er niet van uit te weten wat een ander denkt of voelt. Durf vragen te stellen om de werkelijkheid te leren kennen en durf ook je eigen wensen duidelijk te communiceren.

We denken te veel en dat denken leidt tot het bedenken van veronderstellingen; zoals bv “ Wat als…” Er vloeit vaak veel angst uit voort. De stem in ons hoofd blijft tegen ons praten. Beter is om ons denken ‘gewoon’ stop te zetten, dan ontstaan er ook geen veronderstellingen. Suggestie van de auteurs: Stop muziek in je hoofd, dat leidt je denkstem af. Woorden zijn symbolen en deze symbolen kosten ons vaak energie en kracht. Een woordsymbool kan veranderen naarmate we ouder worden (bijvoorbeeld Sinterklaas). Door hier bewust van te worden, kun je ook bewust ergens je energie in stoppen of juist niet.

Het vierde inzicht

Doe altijd je best – Always do your best

‘De eerste drie inzichten zullen alleen dan werken wanneer je altijd je best doet. Verwacht niet dat je altijd in staat zult zijn onberispelijk in je woorden te zijn. Je vaste gewoontes zijn zó ingeslepen in je geest, dat het je niet altijd zal lukken. Maar je kunt ‘je beste best’ doen om onberispelijk in je woorden te wórden. Verwacht evenmin dat je nooit meer iets persoonlijk zult opvatten, maar doe je best ervoor. En verwacht ook niet dat je nooit meer van een veronderstelling zult uitgaan. Maar je kunt het in ieder geval proberen. Oefening baart kunst.’

Als je voor jezelf weet dat je je uiterste best hebt gedaan, kun je jezelf ook niets verwijten. Eventuele verwijten van anderen kun je dan ook gemakkelijk naast je neer leggen. Je beste best is niet altijd hetzelfde, als je ziek bent of zo, dan is je beste best anders dan wanneer je helemaal fit bent.

Je doet niet je best voor anderen. De enige reden om je best te doen is dat dit jouzelf gelukkig maakt, omdat je het met plezier doet. Als je voor jezelf weet dat je je uiterste best hebt gedaan, kun je jezelf ook niets verwijten. Eventuele verwijten van anderen kun je dan ook gemakkelijk naast je neer leggen. Wees mild maar probeer het wel zo goed mogelijk te doen.

5e-inzichtDoor te oefenen kunnen inzichten tot diepgewortelde gewoontes worden. Als we deze inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de enigen zijn die ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we de verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is daarbij een overkoepelende energie, een alles doordringende kracht die het leven kan veranderen van een hel in een hemel.

Zoals je nu leeft, is het resultaat van vele jaren oefening. Door te oefenen kunnen de eerste drie inzichten tot diepgewortelde gewoontes worden. In je hoofd worden ‘ de tiran’ (je bent niet dun genoeg, je doet je werk niet perfect, enz.), ‘ de rechter’ (dit is niet goed, hij doet dat fout, die zaak is oneerlijk enz.) en ‘het slachtoffer’ (ik kan er niets aan doen, mijn ouders zeiden dat, mijn vriend heeft het idee bedacht enz.) uitgedaagd door jezelf af te vragen of dat wat je gelooft wel waar is. Bij elk inzicht dat iets niet waar is, keert er energie en kracht naar je terug.

Het vijfde inzicht

Wees kritisch, maar leer te luisteren

Je weet nu dat het meeste wat je hoort niet waar is; zowel in je hoofd als buiten je. Door kritisch te luisteren naar de ander, luister je voorbij het woord en hierdoor begrijp je de ander beter en daardoor wordt de communicatie beter waardoor er meer duidelijkheid en begrip voor elkaar zal ontstaan. Er is geen oordeel maar respect voor de ander.

Wat je aanspreekt in andermans woorden, wat voor jou werkt kun je gebruiken om jouw leven verder vorm te geven.

Je weet nu dat het meeste wat je hoort niet waar is; zowel in je hoofd als buiten je. Door kritisch te luisteren naar de ander, luister je voorbij het woord en hierdoor begrijp je de ander beter en daardoor wordt de communicatie beter waardoor er meer duidelijkheid en begrip voor elkaar zal ontstaan. Er is geen oordeel maar respect voor de ander.

De grootste angst van de mens is de angst voor de waarheid; vaak lijkt het makkelijker om deze iets te verpakken, maar is het dan nog waarheid? Voordat wij leerden te twijfelen, leefden we gewoon in waarheid en waren we gewoon.

Dit vijfde inzicht zorgt ervoor dat je wordt teruggebracht naar de authenticiteit waarmee we geboren worden. Door het vijfde inzicht te trainen leer je jezelf volledig te accepteren. We worden zo herinnerd aan het mooiste cadeau dat we onszelf kunnen geven, namelijk de vrijheid om echt onszelf te zijn.

5th