De behoefte aan veiligheid

Onze inwendige alarmcentrale: veilig of onveilig Als mens ontwikkelen we in de loop van ons leven steeds meer vooropgestelde ideeën. Daarmee creëren wij een beeld van hoe de wereld eruit ziet, de werkelijkheid om ons heen op basis van onze persoonlijke waarneming, vanuit ons eigen unieke perspectief. Daarnaast voeden we onze mindset met diverse bronnen, zoals […]

Zelfvertrouwen begint bij zelfwaardering

Zelfwaardering betekent: Dat je jezelf als een waardevol mens ziet, zoals je bent. Dat je beseft dat je net als ieder ander mens tekortkomingen hebt en fouten maakt, en dat dit ok is. Dat je tevreden bent met de dingen waar je gemiddeld in bent. Dat je blij bent met je sterke kanten en daarvan […]

Zelfvertrouwen is geloven in jezelf

Geloof jij dat je in staat bent om je dromen werkelijkheid te laten worden? Geloof jij dat je alles in huis hebt om je doelen te bereiken? Geloof in jezelf is niet anders dan zelfvertrouwen, zelfrespect of zelfverzekerdheid. In onze workshop ‘Zelfvertrouwen is Geloven in Jezelf‘ gaan we hier uitgebreid op in. Zeker zijn van […]

Blaken van Zelfvertrouwen

‘Blaken van zelfvertrouwen’ klinkt wel uitdagend. En dat is ook de bedoeling: jou uitdagen! Het werkwoord blaken heeft te maken met: gloeien, in vuur en vlam staan. Er zit bliksem in, licht en schittering. Het zegt iets over je gezondheid, vitaliteit, levenskracht. En over lef en durven. Jezelf durven zijn, omdat je erop vertrouwt dat […]

Competentie en zelfvertrouwen

In sportwedstrijden wordt meestal gestreden om de eerste plaats, om wie de beste prestatie kan neer zetten. Vaak gaat dit gepaard met de drang om beter te willen zijn dan de ander, de ambitie om de beste te (willen) zijn. In ieder geval is er zelfvertrouwen voor nodig! Wie competent is, is bekwaam en deskundig […]

Wat is gepaste trots?

Ouders kunnen trots op hun kinderen zijn, bijvoorbeeld als ze met mooie rapportcijfers thuiskomen. We kunnen trots zijn op onze nationale sporthelden, als die goud of de eerste prijs halen. Op mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, de kampioenen in onze samenleving. Maar mogen we ook trots op onszelf zijn, als we hard voor […]

Vergroot je wilskracht

Wilskracht is een sleutelbegrip als je succesvol wilt zijn. Daarom staan we er in de MAX Training uitgebreid bij stil. Bijvoorbeeld in de workshops Uitstelgedrag aanpakken en Daadkracht vergroten. Wilskracht is het vermogen om je aandacht, emoties en verlangens te beheersen. Veel mensen associëren het met weerstand bieden aan verleidingen als koekjes of sigaretten, maar wilskracht […]