Zelfcompassie en positieve verandering

Zelfcompassie is een redelijk nieuwe term in de psychologie. Het is een milde manier van kijken tegenover jezelf, in plaats van de gebruikelijke houding van zelfkritiek. Door onze opvoeding, schoolrapporten, beoordelingen op het werk enz. leren we vooral om kritisch naar onszelf en naar elkaar te kijken. We leggen dan de nadruk op wat er onvoldoende is, wat niet goed gaat, wat je zwakke plekken zijn.

Doe jezelf niet tekort

Het risico bestaat dat je jezelf door deze eenzijdige focus tekort doet. Want je hebt ook veel goede eigenschappen, voldoendes, dingen die wel goed gaan, je sterke punten enz. In onze workshop ‘Zelfvertrouwen is Geloven in Jezelf‘ gaan we hier uitgebreid op in.

Met zelfcompassie kijken we op een andere manier naar onszelf. Vanuit het besef dat we mensen zijn, en dat het bij het mens-zijn hoort dat niets volmaakt is. als we volmaakt, af, klaar waren, was er geen groei en ontwikkeling meer mogelijk; dan zouden we tot stilstand komen. En stilstand is meestal achteruitgang. Dan gaat het leven eruit, verstarren en verstijven we, gaat de dynamiek verloren.

We zijn mensen, geen robots

Met zelfcompassie of mildheid kan je tegen jezelf zeggen:

‘Ja, ik maak fouten. En ik ben niet perfect. Ik ben maar een mens en ik doe mijn best. Het heeft geen zin om mijzelf op de kop te zitten voor iets wat is gebeurd. Het was niet goed, ik heb ervan geleerd. Ik heb er nu spijt van, maar het leven gaat verder. Ik kan me richten op hoe ik het nu beter kan doen. Ik blijf niet meer stilstaan bij dingen die ik niet meer kan veranderen. Ik kan me wel bezighouden met wat ik nu kan veranderen, om het de volgende keer beter te doen.’

Met zelfcompassie accepteer je dus dat je een mens bent en geen robot. Iedereen begaat zo nu en dan fouten of blunders. Iedereen schiet weleens tekort. Niemand heeft er iets aan als je wat er is gebeurd maar in je hoofd blijft herhalen of als je jezelf ermee blijft kwellen.

Het leven gaat door

Met zelfcompassie kan je verder gaan met je leven. Als er iets mis gaat, onderzoek je wat er gebeurde en stel je vast wat je eraan kunt doen zonder jezelf af te vallen. Een kritische houding naar jezelf (of anderen) die ondermijnend is, daar schiet niemand iets mee op. Je hoeft je niet slecht te voelen of in de modder weg te zakken vanwege één ongelukkig voorval of een eenmalige uitglijder.

Verder lezen